Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vẫn tổ chức 4 trận trong tháng 3

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vẫn tổ chức 4 trận trong tháng 3

4 trận đấu gồm Nepal – Australia (bảng B), Saudi Arabia – Yemen (bảng D), hai trận còn lại nằm ở bản