Đoàn Văn Hậu sẽ tiến hành cách ly bắt buộc tại Quảng Ninh sau khi về Việt Nam

Đoàn Văn Hậu sẽ tiến hành cách ly bắt buộc tại Quảng Ninh sau khi về Việt Nam

Liên quan tới lịch trình về nước của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, ông Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB Hà Nội x