Hình ảnh đáng yêu: Phan Văn Đức vừa bế, vừa nhìn con gái “đắm đuối”

Hình ảnh đáng yêu: Phan Văn Đức vừa bế, vừa nhìn con gái “đắm đuối”

Trên trang Instagram của bé Dâu Tây (tên gọi thân mật Văn Đức đặt cho con gái) có chia sẻ một đoạn v