Trần Danh Trung: “Tôi chưa có thông tin văn bản hay hợp đồng chính thức về việc sang Nhật Bản chơi bóng”

Trần Danh Trung: “Tôi chưa có thông tin văn bản hay hợp đồng chính thức về việc sang Nhật Bản chơi bóng”

Thông tin cầu thủ Trần Danh Trung sang Nhật Bản thi đấu bắt đầu xuất hiện từ ngày 24/1 khi ông Trần