Sài Gòn FC thảm bại trên sân Thanh Hóa

Sài Gòn FC thảm bại trên sân Thanh Hóa

Sài Gòn FC ra Thanh Hóa với hy vọng giành chiến thắng đầu tiên tại V-League 2022. Tuy nhiên, họ bị d