Thành Đồng chiến đấu vì thương hiệu Barca của bóng đá phủi

FC Thành Đồng đã có một năm 2016 đáng nhớ và họ sẽ bước vào năm 2017 bằng giải đấu phong trào chất lượng Le League với rất nhiều tham vọng.