phẫu thuật đỗ hùng dũng

phẫu thuật đỗ hùng dũng

CLB Hà Nội thông báo Đỗ Hùng Dũng đã phẫu thuật xong, có thể tập luyện sau 6 tháng【phẫu thuật đỗ hùn