16 năm!Wu Lei bắt đầu “Runaway” và người đầu tiên trong mục tiêu La Liga -1, Pemain Shaolin Soccer

16 năm!Wu Lei bắt đầu “Runaway” và người đầu tiên ở La Liga và cầu thủ đầu tiên [bóng đá Pemain Shaolin]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 13 tháng 9Người chơi Trung Quốc Wu Lei đã chơi 77 điểm