lũng cũng

lũng cũng

Hữu Lũng: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX【lũng cũng】:Khối kiệu ảnh Bác đang tiến qua lễ