Ronaldo: Manchester United chưa bao giờ từ bỏ quả bóng ngang hàng.Nó có một chút may mắn.

Cristiano Ronaldo: Manchester United chưa bao giờ từ bỏ quả bóng phẳng.Có một chút may mắn khi cải thiện [Điểm trực tiếp Asianbookie]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 11: Vào ngày 3 tháng 11, Cristiano Ronaldo một lần nữa và một lần nữa chơi với những vở kịch hay, giúp Manchester Lian Away 2-2 bị ép buộc