CầuthủxứThanhvàdấuấntrongmàuáoHTT

Trong màu áo HTT, những cầu thủ xứ Thanh đã chơi một thứ bóng đá đầy nhiệt huyết, tự hào bản sắc và hiệu quả.