NguyễnTrãi–“nỗiámảnh”khônnguôicủaTuấnSơn.

Hai mùa giải liên tiếp, Tuấn Sơn đều phải chấp nhận gục ngã trước Nguyễn Trãi, dù năm nay không đau đớn, không ấm ức như ngày hạ màn HPL-S7, thế nhưng nó vẫn là cái gì đó ám ảnh khôn nguôi.