Tiền vệ Hoàng Thịnh rời đội tuyển Việt Nam vì lý do khó tin

Tiền vệ Hoàng Thịnh rời đội tuyển Việt Nam vì lý do khó tin

Ngày 25/9, Ngô Hoàng Thịnh ra Hà Nội hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tham khảo