Xuân Trường mặc trang phục của Đức Huy, fan nhầm tưởng thầy Park “chơi chiêu” với tuyển Jordan

Xuân Trường mặc trang phục của Đức Huy, fan nhầm tưởng thầy Park “chơi chiêu” với tuyển Jordan

Khi chuẩn bị lên xe buýt, hình ảnh Xuân Trường mặc trang phục số 15, Đức Huy mặc số 6 khiến CĐV khôn