ACMVN tổ chức giải tứ hùng với Top Group, FC Moon và Đại Việt SC

Chào mừng 12 năm ngày sinh nhật đội bóng ACMVN (UltrasMilan), BTC ACMVN sẽ tổ chức cúp tứ hùng ACMVN năm 2016.