Quả bóng vàng Đại Việt 2015: Vinh danh Nhuận Balotelli

Đại Việt SC là một trong những đội bóng có qui mô hàng đầu của làng phủi Hà Nội. Đã trở thành thông lệ vào mỗi dịp đầu xuân năm mới, Đại Việt SC lại tổ chức bầu chọn Quả bóng vàng nội bộ.