HọpbáoGiảicácdònghọNA:Đặcsản’độcnhấtvônhị’phủiNghệHọpbáoGiảicácdònghọNA:Đặcsản’độcnhấtvônhị’phủiNghệ

Cây có gốc, nước có nguồn !Có cội gốc sinh ra dòng giống,Đó là đạo lý muôn đời của bao thế hệ con người Việt Nam. Dù ai đi xa, thành công hay thất bại đều luôn hướng về dòng họ, nơi đoàn tụ, kết nối thân tình giữa những người con cùng dòng tộc.