4 cầu thủ dính covid, Inter Milan đang trở thành “ổ dịch” Covid-19

4 cầu thủ dính covid, Inter Milan đang trở thành “ổ dịch” Covid-19

CLB Inter Milan đang trở thành ổ dịch Covid-19 với liên tiếp những cầu thủ được xác định mắc bệnh. Đ